thumb

OM OKJ

Opplæringskontoret for Jernbanesektoren, OKJ, er et landsdekkende opplæringskontor, dannet i 2007 av bedrifter som har lærlinger innen sektorens mest sentrale håndverksfag.

Opplæringskontoret for Jernbanesektoren har 5 medlemsbedrifter og administrerer for tiden opplæringen innen fagene Banemontør, Signalmontør, Energimontør, elektriker, togelektriker, telekommunikasjonsmontør og industrimontør.

Opplæringskontorets styre består av medlemmer fra samtlige medlemsbedrifter.

Styreleder: Richard Ramsland

Daglig leder: Harald Eide Galtung

Fagkonsulent: Jan Frode Rosenblad

Sentrale oppgaver:

  • Rekruttering
  • Kontakt med videregående skoler
  • Formidling av læreplasser
  • Lærekontrakt
  • Oppfølging og assistanse til bedrifter og lærlinger
  • Hospitering og omplassering når det kreves
  • Organisering av restteoriundervisning
  • Oppmelding til fagprøve
site.right.text