thumb

Telekommunikasjonsmontør

Energimontørens arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder for telekommunikasjonsmontørfaget er planlegging, utbygging, installasjon og drift av anlegg for offentlige og private telenett, kabel-TV-nett, datanettog anlegg for overføring av radio- og satellittsamband, og installasjon av utstyr og tjenester tilknyttet nettverkene. Faget kan deles i følgende områder: Krav til kunnskap og ferdigheter Arbeidsoppgavene for en telekommunikasjonsmontør krever selvstendighet, helhetlig tenkning og evne til tverrfaglig samarbeid. Telekommunikasjonsmontøren må forholde seg til ulike lover, forskrifter og regelverk som setter krav til kompetanse og kvalitet i arbeidet som montøren utfører i de tekniske anleggene.

 

Riktige valg for å bli Telekommunikasjonsmontør

VG1 Elektro og

VG2 Data og elektronikk og

2,5 år læretid med bestått fagprøve.

Annen bakgrunn kan også føre frem, ta kontakt!

Sentrale arbeidsområder i faget er:

  • telekabelanlegg, kobber-, fiber- og bybridkabler
  • transmisjonsutstyr
  • alarm- og sikkerhetsanlegg
  • kabel-TV-anlegg
  • mobiltelefoni og radiokommunikasjonsanlegg
  • radiolinjesamband
  • installasjoner for strømforsyning, jording og vern
  • Installasjon og drift av bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
  • lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)
  • alarmø, sikkerhets- og styringssytemer

Vilbli.no om Telekommontør

site.right.text