thumb

Signalmontør

Signalmontørens arbeidsoppgaver

Dagens samfunn setter store krav til sikkerhet, effektivitet og tilgjengelighet i forbindelse med trafikkavviklingen på jernbane og sporveier. De tekniske løsningene som benyttes i signalmontørfaget, har vært og er veldig spesialiserte for å oppfylle de spesielle sikkerhetskravene som er stilt til banetransport. Arbeidsoppgavene er lovregulert gjennom forskrifter, internt regelverk og styringssystem. Signalmontørene er nøkkelpersonell med en betydelig spesialkompetanse som tilegnes internt.

Signalmontøren er avhengig av samarbeid med flere faggrupper, ettersom systemene for drift av jernbane og sporveier griper tett i hverandre. Derfor er det store krav til nøyaktighet, samarbeid og fleksibilitet. For den som skal utføre slikt arbeid, stilles det spesielle helsekrav. Signalmontøren arbeider til tider under sterkt tidspress og må derfor kunne tåle stress.

 

Riktige valg for å bli Signalmontør

VG1 Elektro og

VG2 Elenenergi og

2,5 år læretid med bestått fagprøve.

Annen bakgrunn kan også føre frem, ta kontakt!

Sentrale arbeidsområder i faget er:

  • montering, vedlikehold og feilretting på relébaserte- og elektroniske sikringsanlegg og veisikringsanlegg
  • montering, vedlikehold og feilretting på utstyr for automatisk togkontroll (ATC)
  • arbeid på fjernstyrings- og manøversystemer for sikringsanlegg
  • egging og skjøting av kabler i jord, montering kabler i utstyr, koblingsskap og tekniske rom
  • montering, vedlikehold og feilretting på mekanisk og elektromekanisk utstyr i og ved sporet

 

Vilbli.no om Signalmontør

site.right.text