thumb

Energimontør

Energimontørens arbeidsoppgaver

Energimontørfaget gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med og på elektriske forsyningsanlegg, fra produksjon i kraftstasjon til sluttbruker.

Energimontøren utfører forskriftsmessig montasje, sammenkobling, justering og regulering av elektrisk utstyr for bestemte formål innenfor et gitt arbeidsområde eller sted. Han eller hun foretar rutinemessig stell og ettersyn for å hindre skader eller slitasje på elektriske anlegg eller elektrisk utstyr og driver situasjonsbetinget feilsøking og reparasjon av elektriske anlegg og utstyr.

I Jernbanesektoren er det energimontøren som monterer kjøreledningene som leverer kraften til togene, detter er en tileggskompetanse for energimontøren.

 

Riktige valg for å bli Energimontør

VG1 Elektro og

VG2 Elenergi og

2,5 år læretid med bestått fagprøve.

Annen bakgrunn kan også føre frem, ta kontakt!

Sentrale arbeidsområder i faget er:

 • ledningsanlegg for lavspenning og høyspenning
 • signal og fjernstyringsanlegg
 • kabelanlegg for lavspenning og høyspenning
 • strømforsyningsanlegg
 • stasjonsanlegg
 • elektriske bygningsinstallasjoner
 • nødstrømsanlegg
 • jernban- og sporvognsdrift
 • industrianlegg
 • mekanisk og hydraulisk
 • koblingsanlegg
 • styresystemer for distribusjon av elektrisk energi 

Vilbli.no om Energimontør

site.right.text