thumb

Elektriker

Elektrikerens arbeidsoppgaver

Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi.

Elektrikerfaget dekker et bredt fagfelt. Elektriske anlegg og utstyr blir stadig mer elektronisk overvåket, styrt og regulert.

Elektrikeren må derfor ha kunnskap og systemforståelse om elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og om overvåking, kommunikasjon, styring og regulering.

 

Riktige valg for å bli Elektriker

VG1 Elektro og

VG2 Elenergi og

2,5 år læretid med bestått fagprøve.

Annen bakgrunn kan også føre frem, ta kontakt!

Sentrale arbeidsområder i faget er:

 • boliger og andre bygninger
 • steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk, håndverks- og servicevirksomhet
 • offentlig virksomhet
 • industri
 • landbruk
 • skip
 • olje- og gassinstallasjoner
 • jord og hagebruk
 • prefabrikkerte bygninger
 • marinaer
 • alarm- sikkerhetsanlegg
 • kjøle- og fryseanlegg
 • campingplasser
 • andre spesielle innstallasjoner, som termiske apparater, varmeanlegg og fordelingstavler
 • energiøkonomisering

 

Vilbli.no om Elektriker

site.right.text