thumb

Banemontør

Banemontørens oppgaver

Sentrale arbeidsområder i banemontørfaget er nybygging og vedlikehold av jernbanespor. I tillegg skal banemontøren kunne utføre enklere oppmålingsarbeider. En banemontør må kunne arbeide både selvstendig og i arbeidslag. For å løse oppgavene som banemontør kreves en kombinasjon av teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Disse kunnskapene og ferdighetene er knyttet til sikkerhet, nøyaktighet, kvalitetssikring, tegninger, teknologi og materialer.

Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder.

 

Riktige valg for å bli Banemontør

VG1 Bygg og anlegg og

VG2 Anleggsteknikk og

2 år læretid med bestått fagprøve.

Annen bakgrunn kan også føre frem, ta kontakt!

Sentrale arbeidsområder i faget er:

 • helse, miljø og sikkerhet
 • kvalitetssikring og bedriftslære
 • arbeidsplanlegging
 • bygging og vedlikehold av jernbanespor
 • bygging og vedlikehold sporveksler
 • ettersyn og vedlikehold av dreneringssystemer
 • vedlikehold av bruer
 • bygging og vedlikehold av planoverganger og plattformer
 • helsveist spor
 • feilretting, både planlagt og akutt
 • kontroll og visitasjon
 • godkjenning av sporets geometri

 

Vilbli.no om Banemontør

site.right.text