thumb

Lærefag

Banemontør

Det blir ikke jernbane uten skinner, en banemontør arbeider med nybygging, vedlikehold og reparasjon av jernbanespor med skinner, sviller og sporveksler.

Her kreves det grundig planlegging, skikkelig fundamentering og kraftige arbeidsmaskiner for å få jobben gjort.

Signalmontør

Tog kjører i begge retninger på ett spor, et tog kan stanse mellom stasjonene, det sier seg selv at signalanleggene må fungere. En signalmontør arbeider med montering, drift, vedlikehold og feilretting av signalanleggene.

Inngående kjennskap til signalanleggenes virkemåte er en selvfølgelighet for signalmontøren. Har du interesse for styringer er dette faget for deg.

Elektriker

Elektrikeren monterer anlegg for installasjon av lys og varme, kommunikasjon, signal- og varslingsanlegg samt automatiserte styringsanlegg og motorer.

Elektrikeren har med andre ord oppgaver innenfor flere områder, dette krever god teknisk innsikt, samarbeidsevne og allsidighet.

Energimontør

Elektrisk kraft skal transporteres fra produksjonssted til forbruker, her opereres det med mange spenningsnivåer.

Jernbanens anlegg for strømforsyning består blant annet av egne matestasjoner, overføringslinjer og kontaktledninger for overføring av elektrisk kraft til togene.

Telekommunikasjonsmontør

Telekommunikasjonsmontøren arbeider med installasjon, vedlikehold og reparasjon av ulike typer svakstrømsanlegg.

Telefon- data og alarmanlegg samt anlegg for lyd og billedoverføring er telekommunikasjonsmontørens arbeidsområder.

 

Togelektriker

Togelektrikeren arbeider med  installasjon, vedlikehold og reparasjon av den elektriske utrustningen i rullende skinnegående matriell for tog, trikk og bane.

Faget omfatter både høyspennings og lavspennings- anlegg. Sentrale elementer er anlegg for trekkraft, ventilasjon,varme, lys, lade- og styrestrøm.

Arbeidet foregår både i verksteder og på vognmateriell som er ute i trafikk.

 

Industrimontør

Industrimontøren arbeider med montasje, reparasjon og vedlikehold av mekaniske, elektriske, hydrauliske og pneumatiske konstruksjoner. Industrimontøren bruker både stasjonære og håndholdte verktøymaskiner samt sveise og skjæreutstyr.

site.right.text