thumb

ærebedrifter i Jernbanesektoren

Bedriftene på denne siden er alle med på å bygge og vedlikeholde jernbane, felles for alle sammen er at de stadig er på utkikk etter nye interesserte medarbeidere som synes jernbanen virker som en spennende arbeidsplass.

 

Bane NOR SF

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Baneservice AS

Baneservice er Norges største jernbaneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Vi bygger og vedlikeholder spor, signalanlegg, kontaktledninger og teleanlegg.

Bilderesultat for norsk jernbanedrift logo

Norsk Jernbanedrift AS

Hovedområdene for Norsk Jernbanedrift AS sin virksomhet er entreprenør- og prosjekteringstjenester innenfor alle jernbanetekniske fag. Vi har også virksomhet innenfor sikkerhetstjenester og jernbanemateriell. Selskapet NJD Spitzke er etablert for gjennomføring av store utbyggingsprosjekter. NJD er bygget opp med sterk fokus på fagkunnskap og entusiasme og har 120 ansatte. NJD har som mål å utvikle en organisasjon som presterer på høyt nivå – der den enkelte utgjør forskjellen.

Sporveien Oslo AS

Sporveien Oslo AS driver vognverksted og leverer tjenester knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av bane- og sporveisrelatert infrastruktur. Dette omfatter blant annet bane-/sporanlegg, strømforsyningsanlegg, kontaktledningsanlegg, signal- og sikringsanlegg, samt stasjons- og administrasons-bygg.

Veidekke Entreprenør AS -Bane

Veidekke er Norges største Entreprenør og har ca 200 lærlinger fordelt på forskjellige fag innen Bygg & Anleggsbransjen. Veidekke Bane er en del av Veidekke Entreprenør sitt satsingsområdet. Vi fornyer –og vedlikeholder spor, kontaktledningsanlegg, signalanlegg, lavspentanlegg og teleanlegg. Veidekke Bane har lærlinger innen banemontørfaget, signalmontørfaget, energimontørfaget og elektrikerfaget. Som lærling hos oss får du en solid utdannelse med gode fremtidsutsikter i et trygt, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø. 

Railcom AS

RailCom AS er et entrepenørselskap som har fokus på nybygging og vedlikehold av jernbane, trikk, T-bane og telekommunikasjon.

Vi ble stiftet i 2009 og er et ungt firma med lang erfaring.

Sellskapets ansatte har utdannelse og lang erfaring innenfor de fagområder som vi ønsker å være best. Vår målsetning er å levere prosjekter med høy kvalitet og meget fornøyde kunder som resultat.

Bilderesultat for nrc rail logo

NRC Rail Norge AS

NRC Rail Norge AS er Norges største private jernbaneentreprenør. Vi bygger og vedlikeholder jernbane og leverer alle jernbanetekniske fag.

NRC Rail Norge AS setter den ansatte i førersetet, og vi har noen av landets beste fagarbeidere innen alle fag.

NRC Rail Norge AS ønsker lærlinger i alle fag, og som lærling hos oss får du landets beste fagutdannelse hos Norges hurtigst voksende jernbaneentreprenør.

InfranordNorge AS

Infranord Norge AS et dynamisk og suksessrikt selskap med sterk vekst, gode resultater godt arbeidsforhold. Infranord Norge AS har blant annet utmerket seg ved å komme på annen plass for Oslo «Norske Gasell Virksomhet». Infranord Norge har primært fokus på Spor og KL.

http://www.taraldsvik.no/wp-content/uploads/2015/11/TaraldsvikMaskin-e1448611818573.png

Taraldsvik Maskin AS

Taraldsvik Maskin AS ble etablert i 1989 og har bred erfaring innen ordinære maskinentreprenørtjenester, jernbanedrift, vintervedlikehold og spesialtransport. I tillegg har vi en topp moderne maskinpark innen mobilkraner og lastebil med kran. Vi har også eget verksted med fagkyndige mekanikere som utfører vedlikehold, reparasjoner og årlig sertifisering av maskinparken.

Logo banedrift as

Banedrift AS

Banedrift AS er en allsidig maskinentreprenør innenfor jernbane, veg og anlegg. vårt spesialfelt er arbeid i og ved traffikert spor. Vi har kontor på Rolvsøy.

 

Norocs AS

Norocs AS er en maskinentreprenør som bygger og vedlikeholder kontaktledningsanlegg for jernbane og trikk. Vi leverer alt fra prosjektering til utførelse og ferdigstillelse.

RaiI Infrastructure AS

Entrepriseoppdrag herunder konsulenttjenester, rehabilitering, samt andre tjenester forbundet med nybygging, drift, vedlikehold og utbygging av infrastruktur innen jernbane og sporvei, samt bygg og anleggsvirksomhet og investeringer i andre selskaper innen tilsvarende virksomhet.

 Bilderesultat for Gjermundshaug bane as logo

Gjermundshaug Bane AS

Gjermundshaug Bane driver entreprenørvirksomhet på jernbane og sporveier over hele landet. Selskapet leverer også vakt og fagrelaterte tjenester til jernbanevirksomheter, jernbaneentreprenører og sporveiene. I tillegg leverer selskapet bygge- og prosjektledelse til jernbaneprosjekter.

Rallarservice AS

Rallarservice AS sine ansatte har bred erfaring innen innen banearbeid, termitsveising og sikkerhetstjeneste.
   

 

site.right.text