Læretid i utlandet

Er du lærling i jernbanesektoren, over 18år, har gått minimum 6mnd i lære og ønsker en utfordring utenom det vanlige?

Erasmus+ er EUs program for internasjonalisering av utdanningen. Som lærling i jernbanesektoren kan du søke om å gjennomføre ca 3 måneder av læretiden i et annet europeisk land.

I utgangspunktet kan alle søke men bedriften du er lærling i må selvsagt være positivt innstilt. Videre vil vi vektlegge selvstendighet, orden, oppførsel og gode tilbakemeldinger.

Hensikten med oppholdet er at du skal få oppleve hvordan ditt fag utøves i et annet land og at du gjennom oppholdet skal få et innblikk i landets kultur. Kanskje knytter du også noen kontakter?

Du får språkkurs, arbeidssted, bolig og forsikring dekket av stipendet. Stipendet dekker også en del utgifter til kost, men du må regne med å dekke noe utgifter selv. For opphold over 3 måneder kan du i tillegg søke lån og stipend i Lånekassen.

Er du interessert i læretid i utlandet, diskuter med din arbeidsgiver og ta så kontakt med oss i OKJ, så skal vi undersøke mulighetene!

Litt mer info:

 

Artikkel i Aftenposten om utplassering

STFK om læretid i utlandet

Akershus og Oslo om læretid i utlandet

HEDOPP om læretid i utlandet

Lånekassen

site.right.text